Service

Sluiting van de overeenkomst

1. U kunt in het kader van de webwinkel afzonderlijke producten uit het aanbod uitkiezen en deze door aanklikken van de knop “in het winkelmandje” in een elektronische winkelmandje verzamelen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat u kennis van deze algemene verkoopsvoorwaarden hebt genomen en de knop “bestellen met betalingsverplichting” hebt aangeklikt. Totdat u deze knop hebt aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling te allen tijde wijzigen en verbeteren.

2. Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van uw bestelling en ook deze algemene voorwaarden nogmaals vermeld. Voor zover u niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van uw bestelling en deze algemene voorwaarden hebt afgedrukt en/of elders hebt opgeslagen, raden wij u aan deze e-mail af te drukken en op te slaan. Onzerzijds vindt geen opslag plaats. Door de ontvangstbevestiging komt geen koopovereenkomst tot stand; de ontvangstbevestiging toont enkel dat uw bestelling bij ons is binnengekomen.

3. Wij behouden ons het recht voor uw bestelling al dan niet te aanvaarden: wij zijn niet tot het sluiten van een overeenkomst verplicht. Wij aanvaarden uw bestelling slechts door verzending van de bestelde producten aan het door u aangegeven adres. U ontvangt hiervan bericht middels afzonderlijke e-mail. Wij aanvaarden geen bestellingen van minderjarigen van jonger dan 18 jaar.

4. De minimale waarde van uw bestelling is € 10 (incl. BTW), wij kunnen met andere woorden bestellingen onder dit bedrag niet uitvoeren.

Betalingsmogelijkheden

U kunt bij de betaling tussen verschillende betalingswijzen kiezen:

– betaling middels PayPal (de gegevens van uw bank- of kredietkaarten worden door PayPal gehouden)

– betaling middels bank overschrijving

Denkt u eraan dat op grond van uw met banken en andere kredietinstellingen gesloten overeenkomsten bijkomende kosten voor overmakingen, aanhouden van een bankrekening enz. voor u kunnen ontstaan.

Verzending

Is één of zijn meerdere van de door u bestelde producten op het tijdstip van uw bestelling niet meer leverbaar, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Wij zullen u dienaangaande onverwijld per e-mail berichten.

Is het door u bestelde product of zijn de door u bestelde producten beschikbaar, dan bedraagt de tijd tot aan de levering op het door u aangegeven adres bij een normale gang van zaken ongeveer drie tot vijf werkdagen (maar niet meer dan dertig kalenderdagen) na binnenkomst van uw bestelling.

De bezorging vindt alleen plaats binnen deze landen in Europa: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland,  Spanje en Groot-Brittannië.